Mai Taimako Na (My Helper) – Solomon Lange Download

Solomon Lange a popular Nigerian gospel singer,and songwriter, dropped a new worship song titled “Mai Taimako Na (My Helper” this song is very nice and worthy to be added to your Playlist. Listen and Download the mp3 song here for free. and may God bless you as you do.

Download Mai Taimako Na (My Helper By Solomon Lange Mp3 +audio

Download Mp3

Mai Taimako Na (My Helper) lyrics by Solomon Lange

Ko cikin duhu
Ko cikin dare
Bazan ji tsoro ba
Mai Ceto
Oh ya Yesu Masoyi Na

Ko a Dutsen
Ko cikin kwari
Kana tare dani
Eh eh, Masoyi Na
Ko cikin Yaki
Ba Zaka yashe niba
Masoyi Na, Eh eh, Masoyi Na
Hai na kira Sunan Ka
You heard my voice
And You lifted my head

Eh eh, Masoyi Na
Mai Taimako Na, Mai Taimako Na
Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Bazan ji tsoro ba
Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Bazan ji kunya ba
Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Mai Taimako Na, Mai Taimako Na

Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Bazan ji tsoro ba
Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Bazan ji kunya ba
Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Ko acikin duhu
Ko cikin Dare
Bazan ji tsoro ba
Eh eh, Masoyi Na
Ko cikin yaki

Ko cikin yunwa
Ba Zaka yashe niba
Ya Yesu, eh eh Masoyi Na
Kai ka zanshe ni
Daga aikin duhu
Masoyi Na
Ai Kai Ne mai fansa ta
Duk wanda ya kira Sunan Ka
Baza yaji kunya ba
Masoyi, Hai kai Ne Masoyi Mu

Mai Taimako Na, Mai Taimako Na
Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Bazan ji tsoro ba
Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Bazan ji tsoro ba
Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Mai Taimako Na, Mai Taimako Na
Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Bazan ji tsoro ba
Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Bazan ji tsoro ba

Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Ba zan ji tsoro ba
Mai Taimako Na
Bazan ji tsoro ba
Kai Ne Mai Taimako Na
Mai Taimako Na, Mai Taimako Na
Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Bazan ji tsoro ba
Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Bazan ji kunya ba

Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Mai Taimako Na, Mai Taimako Na
Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Bazan ji tsoro ba
Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Bazan ji kunya ba
Mai Taimako Na, mai Taimako Na